مدیریت ویزیت علمی

نرم افزار مدیریت ویزیت علمی (medrep) آرتادو

ابزاری کارآمد برای مدیریت فرآیند معرفی محصولات دارویی و بهداشتی به پزشکان، مراکز درمانی  و داروخانه‌ها