True


مدیریت بازاریابی علمی (MedRep)


نرم افزار ویزیت علمی پزشکان ( MedRep ) با هدف ساماندهی هوشمند و مدیریت کلیه فعالیت‌های واحد بازاریابی و ویزیت علمی در شرکت‌های فعال در زمینه محصولات دارویی و بهداشتی طراحی شده است. در این نرم افزار امکان تعریف و تعیین نحوه ارتباط تمامی ابعاد مرتبط با محصول از جمله، پزشکان، تخصص‌های پزشکی ،داروخانه‌ها، مراکز درمانی، شرکت‌های پخش و ... و همچنین کاربران و سطوح مختلف دسترسی به امکانات و اطلاعات فراهم گردیده است.

باشگاه مشتریان


در سالهای اخیر رقابت بر سر جذب و حفظ مشتریان به توسعه استراتژی های بازاریابی رابطه ای منجر شده است. شرکت‌های در حال توسعه، از ابزارهای بازاریابی رابطه‌ای، برای جذب و حفظ مشتریان سودآور خود بهره می‌برند. یکی از این ابزارها، باشگاه مشتریان است. بر اساس مفهوم بازاریابی رابطه‌ای، تمرکزاصلی بر روی جذب مشتریان جدید نبوده  و بیشتر بر روی گسترش روابط با مشتریان فعلی استوار است. توجه شرکت‌ها به بازاریابی رابطه‌ای ، نقطه آغازی برای تاسیس باشگاه‌های مشتریان است.

سامانه باشگاه مشتریان آرتاراد، ابزاری برای مدیریت باشگاه مشتریان و خودکارسازی فرآیندهای آن می‌باشد. این سامانه علاوه بر اینکه به صورت مجزا قابلیت استفاده در سازمان‌های مختلف را داراست قابلیت برقراری ارتباط با سایر ماژول‌ها و ابزارهای ERP سازمانی اودوو (ERP متن باز و رایگان odoo) را داشته و با استفاده از بستر مناسب این سیستم، امکان ایجاد ارزش بیشتر در سازمان را مهیا می‌نماید.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.