Get the anti-fraud certification with Odoo

دریافت گواهینامه ضد اختلاس توسط odoo

اول ژانویه سال 2018، قانون جدید ضد اختلاس در فرانسه به تصویب رسید. این قانین جدید معیارهای خاصی را برای عدم‌تغییر، امنیت، ذخیره‌سازی و بایگانی اطلاعات کسب و کار تعیین می‌کند. این الزامات قانونی در Odoo، نسخه 9 به بعد، از طریق یک افزونه (add-on) و یک گواهی سازگاری برای دانلود، ایجادشده است.

تمامی شرکت‌های فعال در کشور فرانسه و یا سایر ملحقات آن، موظف هستند فقط از نرم‌افزارهایی استفاده کنند که این گواهینامه را دریافت کرده باشند. دریافت این گواهینامه از اداره مالیات فرانسه توسط odoo را باید موفقیتی برای این نرم‌افزار دانست. لازم به توضیح است که این گواهی توسط Odoo SA فقط به کاربران Odoo Enterprise تحویل داده می‌شود.