ارزیابی

مدیریت فرآیند ارزیابی دوره ای کارمندان


 

ارزیابی


ارزیابی کارمندان بر اساس نتایج به دست آمده


درخواست دمو 

ایجاد و طراحی قالب‌های نظرسنجی


خودکار سازی فرآیندها و اقداماتسازماندهی و برنامه‌ریزی ارزیابی‌هاتهیه گزارشات و خروجی از پاسخ‌ها
#odoo #artadoo #ERP #appraisal #employee  اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #ارزیابی

بررسی عملکرد کارکنان 


دارایی کلیدی شرکت خود را تقویت کنید: کارمندان

با انجام ارزیابی های دوره ای از عملکرد کارکنان خود، فرآیند انگیزشی را در شرکت خود حفظ کنید. منابع انسانی خود را به طور منظم ارزیابی کنید تا برای خود و همچنین برای سازمان موثرتر باشند. این ارزیابی ها  برای یک کسب‌و‌کار کوچک یا یک شرکت بزرگ، منافع زیادی را به همراه خواهد داشت.

#odoo #artadoo #ERP #appraisal #employee  اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #ارزیابی

تنظیم ارزیابی دوره ای کارکنان

فرآیند ارزیابی خودکار:  برای ایجاد خودکار درخواست‌های مصاحبه، ارزیابی را با یک برنامه زمان‌بندی مشخص ایجاد کنید.

پیگیری آسان: وضعیت ارزیابی هر کارمند یا کل شرکت را به وضوح ببینید.

نمای تقویم شفاف: ارزیابی‌های آینده را پیگیری کنید و یادآوری‌هایی را برای پاسخ دهندگان ارسال نماید.

پاسخ ها با قابلیت گرفتن خروجی: هر ارزیابی را به یک فرم PDF قابل چاپ تبدیل کنید.


#odoo #artadoo #ERP #appraisal #employee  اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #ارزیابی

شخصی سازی نظرسنجی

از الگوها استفاده کنید یا آنها را به روش خود ایجاد کنید

شما می‌توانید نظرسنجی ها را برای جمع آوری اطلاعات مهم و یا نظرات کارمندان ایجاد کنید. با رابط کاربری آسان این امکان را دارید به سرعت سوالات مد نظر خود را اضافه کنید، صفحات را ویرایش کنید و یک نظرسنجی مفید را پیش نویس نمایید، همچنین می‌توانید از الگوهای آماده استفاده کنید یا طراحی خود را از ابتدا انجام دهید. جهت صرفه‌جویی در زمان نظرسنجی های موجود را به الگوهایی قابل استفاده تبدیل نمایید تا بعداً از آنها مجددا استفاده کنید. چنانچه می‌خواهدی از صحت نظرسنجی های خود اطمینان حاصل نمایید، قبل از انتشار نظرسنجی های خود را آزمایش کنید.

فرم ارزیابی اودوو فارسی اودوو ایران اودو odoo iran  odoo  iran

نرم افزار اودو نظرسنجی اودوو

ایجاد ارزیابی کارآمد


سوالات درست بپرسید و اطلاعات مفید جمع آوری کنید

شما می‌توانید نظرسنجی مناسب برای جمع آوری پاسخ های کارکنان خود ایجاد کنید.درخصوص استفاده از قالب‌ها می توانید قالب شخصی خود را آماده کنید یا از بین قالب‌های موجود انتخاب نمایید.

امکان ایجاد انواع ارزیابی برای شما فراهم است: از پایین به بالا (کارمند–مدیر)، از بالا به پایین (مدیر–کارمند)، خود ارزیابی و ارزیابی نهایی توسط مدیر.


#odoo #artadoo #ERP #appraisal #employee  اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #ارزیابی

ماژول‌های مرتبط در اودوو ERP odoo