کارمندان

مدیریت تمام فرآیندهای منابع انسانی برای شرکت های مدرن


 

کارمندان

مدیریت تمام فرآیندهای منابع انسانی برای شرکت های مدرن


درخواست دمو 

رابط کاربری سازگار با نیاز مدیران


پروفایل کارمندان و مدیریت قراردادها


مدیریت برگه‌های ساعت کارکردتعاملات بیشتر و بهتر با کارکنانمدیریت مرخصی‌ها و حضور و غیابداشبورد اختصاصی مدیران#odoo #artadoo #ERP #employeeاودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #کارمندان#

مدیریت تمام فرآیندهای منابع انسانی


  • اطلاعات کارکنان، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، مرخصی، هزینه‌ها، استخدام و ارزیابی کارکنان به راحتی مدیریت می شوند. 
  • تنظیم فرآیند ارزیابی کارمندان، ایجاد پرسشنامه‌ها برای گروه‌های هدف برای جمع‌آوری بازخورد از همه افراد شرکت، از کارکنان گرفته تا مدیران، و همچنین طراحی خودارزیابی‌ها
  • بهیود ارتباط بین کارکنان با ابزارهای تعاملی، مانند چت زنده، پیوستن به کانال‌ها و اشتراک گذاری دانش


#odoo #artadoo #ERP #employeeاودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #کارمندان#

کارمندان خود را بهتر مدیریت کنید

تمام اطلاعات منابع انسانی خود را در یک جا متمرکز کنید.

شما می‌توانید در یک نگاه به تمامی اطلاعات مهم هر دپارتمان نظارت کنید. همچنین این امکان فراهم است که مشاهده‌ی اطلاعات حساس را فقط به مدیران منابع انسانی محدود کنید یا سایر اطلاعات را برای همه کارکنان عمومی کنید، به عبارت دیگر مدیریت دسترسی به اطلاعات در اختیار شماست.

برای مثال در زمان درخواست مشاهده‌ی فهرست کارمندان. برای هرگونه درخواست مرخصی جدید، درخواست تخصیص مرخصی، درخواست کار، ارزیابی ها و موارد دیگر، در صورت عدم دسترسی هشدار دریافت خواهید کرد.
#odoo #artadoo #ERP #employeeاودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #کارمندان#

جذب استعدادهای برتر

فرآیند استخدام خود را ساده کنید

شما می‌توانید موقعیت‌های کاری برای استخدام را تنها با چند کلیک ایجاد کنید و به راحتی درخواست‌ها و رزومه‌های ارسال شده را پیگیری کنید. بدین معنی که شما می‌توانید فرآیند استخدام متقاضی خود را نظارت و مدیریت کنید و با کمک اودوو یک فرم پرسشنامه برای پیدا کردن فرد مناسب ایجاد کنید،که به طور خودکار با رزومه درخواست کنندگان لینک می شود. #odoo #artadoo #ERP #employeeاودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #کارمندان#

پیگیری زمان و حضور کارکنان

برگه ساعت کارکرد هفتگی یا ماهانه با ردیابی حضور و غیاب

شما می‌توانید ساعات کار کارکنان را بررسی کنید و بر اساس پروژه، مشتری یا وظایف آن‌ها را مرور کنید. همچنین شما می‌توانید به راحتی به آمار مرتبط با تجزیه و تحلیل ساعت کارکرد و همچنین بررسی حضور و غیاب کارمندان دسترسی داشته باشید. از طرف دیگر حسابداری یکپارچه به طور خودکار گزارش ها را بر اساس زمان صرف شده در پروژه ها لحاظ می کند. تمامی داده‌ها برای تهیه گزارش‌های برخط قابل دسترسی  هستند.

اودوو فارسی اودوو ایران employee منابع انسانی نرم افزار اودو


ماژول های مرتبط در اودوو ERP Odoo
#odoo #artadoo #ERP #employee #recruitment #time_off #appraisal #expenses #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #کارمندان #استخدام #مرخصی #ارزیابی هزینه‌ها
مرخصی
#odoo #artadoo #ERP #employee #recruitment #time_off #appraisal #expenses #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #کارمندان #استخدام #مرخصی #ارزیابی هزینه‌ها
ارزیابی