پورسانت کارمندان

محاسبه و پرداخت پورسانت به کارمندان با توجه به عملکرد ایشان

 

پورسانت کارمندان

محاسبه و پرداخت پورسانت به کارمندان با توجه به عملکرد ایشان


درخواست دمو 

ثبت قوانین محاسبه‌


ثبت معیارهای رتبه بندی


ثبت برنامه‌های متنوع


گزارش‌گیری تاریخچه محاسبات#odoo #artadoo #erp #commission #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #کمیسیون

محاسبه‌ی پورسانت با قوانین و چهارچوب مشخص


  کمیسیون فروش از جمله اقلامی است که در برخی سازمان‌ها مبتنی بر عملکرد تیم‌ها و کارشناسان فروش محاسبه و در وجه ایشان پرداخته می‌شود. محاسبات پورسانت فروش لزوماً با قواعد ساده و سطحی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه از پارامترهای متنوعی تأثیر خواهد پذیرفت. از جمله این موارد می‌توان به اهداف فروش، بازه‌های زمانی فروش، محصولات هدف، پلکان درصدی پورسانت اشاره کرد.

  ماژول پورسانت آرتادوو باتکیه‌بر قابلیت‌هایی مانند برنامه‌های پورسانت، متغیرهای تأثیرگذار، ماهیت‌های تأثیرگذار (حجم فروش، حجم وصول و...)، چارچوب‌های تشویقی، امکانات قابل‌ملاحظه‌ای برای پیاده‌سازی قواعد و مقررات مختلف شرکت‌ها در حوزه کمیسیون فروش در اختیار می‌گذارد.

#odoo #artadoo #erp #commission #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #کمیسیون

ثبت متغیر موثر در پورسانت با انواع شروط


 • نوع محاسبه متغیر ایجادی شامل تعداد، مجموع و میانگین
 • انتخاب ماهیت کلیدی مورد نظر
 • تعیین پارامتر کلیدی از حیث زمان
 • انتخاب واحد اندازه‌گیری مؤثر در محاسبات
 • امکان ایجاد دامنه اطلاعاتی مؤثر در محاسبات
#odoo #artadoo #erp #commission #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #کمیسیون

ثبت برنامه‌های پورسانت با شروط متنوع


 • امکان انتخاب متغیرهای از پیش تعریف شده
 • امکان انتخاب بازه زمانی از پیش تعریف شده
 • امکان ایجاد دامنه جهت انتخاب گروه هدف کمیسیون
 • امکان انتخاب پارامتر مبنای محاسبات
 • امکان تعیین هدف مالی مرتبط برای محاسبات
 • ایجاد پله‌های تشویقی در بازه‌های متفاوت
 • امکان تخصیص پورسانت مبتنی بر مبلغی از هدف تعیین شده
 • امکان تخصیص پورسانت مبتنی درصدی از هدف تعیین شده

 #odoo #artadoo #erp #commission #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #کمیسیون

محاسبه‌ی پورسانت با دامنه‌های متنوع


 • امکان ایجاد معیارهای رتبه‌بندی با شرایط گوناگون
 • امکان انتخاب دامنه‌های اطلاعاتی گسترده جهت رتبه‌بندی
 • امکان انتخاب مدل تأثیرگذاری بر روی رتبه‌بندی: بر اساس تعداد، مجموع یا میانگین
 • امکان نحوه تأثیرگذاری مثبت یا منفی متغیر در محاسبه‌ی امتیاز
 • امکان ایجاد برنامه‌های خاص‌منظوره رتبه‌بندی
 • امکان تهیه خروجی از داده‌های محاسباتی پلان‌ها
 • امکان مشاهده تاریخچه محاسبات و پورسانت‌های محاسبه‌شده در بازه‌های متفاوت

اودوو اودوو فارسی اودوو ایران اودو نرم افزار اودو فروش اودوو

          ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo