تعمیر و نگه‌داری​

عملکرد بهتر تجهیزات، بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه ها 

تعمیر و نگه‌داری

عملکرد بهتر تجهیزات، بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه ها


درخواست دمو 

رابط کاربری آسان وکاربرپسند

برنامه ریزی درخواست‌های تعمیر و نگهداریایجاد نگهداری‌های پیشگیرانه و اصلاحی


داشبورد و گزاشات تحلیلی


محاسبه میانگین زمان خرابی و تعمیر تجهیزات


مدیریت و کنترل تیم های تعمیر و نگهداری#odoo #artadoo #ERP #maintenance اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #نگه_داری #تعمیر_و_نگهداری#

افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد تجهیزات


تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را به صورت خودکار انجام دهید تا خط تولید خود را در حال اجرا نگه دارید.

اودوو آمار استاندارد را محاسبه می کند تا به شما در برنامه ریزی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه کمک کند، از جمله میانگین زمان بین خرابی، میانگین زمان تعمیر، تاریخ مورد انتظار خرابی بعدی و به شما این امکان را می دهد که برنامه ریزی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را خودکار کنید.

#odoo #artadoo #ERP #maintenance اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #نگه_داری #تعمیر_و_نگهداری#

سازماندهی درخواست های تعمیر و نگهداری با نماهای کانبان و تقویم


شما می‌توانید با استفاده از نمای کانبان به راحتی پیشرفت درخواست‌های تعمیر و نگهداری را ردیابی کنید. از تقویم برای سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت‌ها استفاده کنید. تیم شما به راحتی می‌تواند از رابط سریع و آسان برای سازماندهی درخواست های تعمیر و نگهداری استفاده کند.


#odoo #artadoo #ERP #maintenance اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #نگه_داری #تعمیر_و_نگهداری#

داشبورد و آمار برای بهینه سازی عملکرد


شما می‌توانید از آمارهای محاسبه شده خودکار شامل میانگین زمان بین خرابی و میانگین زمان بین تعمیر، برای تنظیم دقیق قوانین نگهداری پیشگیرانه و کاهش خطر خرابی تجهیزات بهره ببرید.

همچنین شما این امکان را دارید که عملکرد خودتان را با استفاده از داشبورد پیگیری کنید. بدین معنی که شاخص عملکرد کلیدی (KPI) سفارشی را تنها با چند کلیک ایجاد کنید.

نگه داری اودو odoo iran اودوو ایران اودوو فارسی تجهیزات و ماشین آلات کالیبراسیون تجهیزات نگه داری اودوو نرم افزار اودو

#odoo #artadoo #ERP #maintenance اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #نگه_داری #تعمیر_و_نگهداری#

افزایش اثربخشی کلی تجهیزات با تعمیر و نگهداری کارآمد


بخش تولید می تواند درخواست های تعمیر و نگهداری را مستقیماً از پنل کنترل مرکز کار خود آغاز کند. بدین معنی که وقتی تیم تعمیر و نگهداری شما وارد عمل شود، افراد مقتضی در لحظه مطلع خواهند شد. پس این ویژگی زمان تعمیر خرابی و آثار آن را کاهش می دهد و در نتیجه فرآیند تولید شما کارآمدترخواهد شد.


ماژول‌های مرتبط در اودوو ERP Odoo