کیفیتکنترل کیفیت محصولات تولیدی و مواد اولیه خریدنی 

 

کیفیتمدیریت کیفیت محصولات برای تولیدکنندگان مدرن


درخواست دمو 

رابط کاربری ساده و آسان


تنظیم و برنامه‌ریزی نقاط کنترلی


مدیریت هشدارهای کیفیت


گزارشات و تاریخچه ردیابی محصولهمراه شما در فرآیند  APQP

(برنامه پیشرفته کیفیت محصول)


شما می توانید برنامه های کنترل کیفیت را برای بررسی های کیفیت در عملیات انتقال موجودی (دریافت و بازرسی نهایی) یا عملیات تولید (بازرسی در حین فرآیند) را تعریف کنید. 
همچنین امکان مدیریت و پیگیری فرآیند تایید واحد تولید و کنترل فرآیندهای آماری  برای شما وجود دارد. 
سوابق اسناد مربوط به اقدامات فرآیند کنترل کیفیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن نیز یکی دیگر از ویژگی‌های ماژول است.

مدیریت هشدارهای کیفی


شما عاشق سازماندهی هشدارهای کیفی خود در نمای کانبان اودو خواهید شد. می توانید برای گزارش پیشرفت، هشدارها را جابجا کنید و از نشانگرهای بصری برای تمرکز بر هشدارهای مهم استفاده کنید.

از دیگر ویژگی‌های ماژول استفاده از برچسب ها برای دسته بندی هشدارهای کیفی و ایجاد قوانینی برای خودکارسازی هشدارها یا اقدامات است. دسته بندی‌های موثری نیز در ماژول وجود دارد برای مثال دسته بندی بر اساس مخاطب (تامین کننده، فرآیند)، بر اساس درخواست کننده (مشتری، خط تولید اصلی، خط تولید فرعی) و موارد دیگر.


بهبود کیفیت


بخش تولید می تواند هشدارهای کیفی را مستقیماً از پانل کنترل مرکز کار خود ثبت کند. هنگامی که یک هشدار ایجاد می‌شود، افراد مقتضی اطلاعات را در لحظه دریافت می کنند. پس می‌توان ادعا نمود ارتباط بهتر باعث کاهش زمان تولید و بهبود کارایی تیم شما می شود. نرم افزار اودو

اودوو ایران اودوو فارسی quality control quality alert لرزیابی تولید برنامه ریزی تولید quality alert  

 کنترل کیفیت اودوو نرم افزار اودوodoo iran

ماژول‌های مرتبط در اودوو ERP Odoo