امضا

مدیریت فرآیند امضا در سازمان ها بدون کاغذ


امضا

مدیریت فرآیند امضا در سازمان‌ها


درخواست دمو 

انجام فرآیندها بدون کاغذ


استفاده از فیلدها و بلوک‌های پویا


پشتیبانی از نقش‌ها و امضاهای متعدد


سازگار با دستگاه‌های مختلف 


اعلان‌ها، هشدارها و بایگانی خودکارثبت موقعیت جغرافیایی و اطلاعات امضاکننده #odoo #artadoo #erp #sign   #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #امضا

ارسال، امضا و تایید اسناد به صورت آنلاین


بدون کاغذ شوید: تمام مزایای راه حل امضای الکترونیکی آسان و کاملا یکپارچه را در آغوش بگیرید. 

کاهش هزینه ها: هزینه های پنهان مانند چاپ، کپی، فکس، اسکن، خرد کردن و پست کردن را فراموش کنید. همه چیز به صورت آنلاین از هر دستگاهی قابل دسترسی است. هرگز دوباره اسناد مهم را گم نکنید.

صرفه جویی در زمان: روزها یا حتی هفته ها منتظر نباشید تا همه طرفین، اسناد شما را امضا کنند. به فرآیندها سرعت ببخشید و معاملات خود را تنها با چند کلیک ببندید.

خطاها را کاهش دهید: با حذف عملیات دستی و بهبود کیفیت اسناد پر شده و امضا شده، مطمئن شوید قسمت هایی که نیاز به امضا دارند، امضا شده باشند.


 #odoo #artadoo #erp #sign   #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #امضا

اسناد را سریعتر ثبت کنید


فرآیندهای خود را ساده کنید، بهره وری خود را افزایش دهید.

برنامه امضا اودوو یک راه سریع و راحت برای ارسال، امضا و تایید اسناد است. قراردادها را با کشیدن و رها کردن بلوک ها برای تکمیل توسط طرفین آماده کنید، درخواست امضا را در چند ثانیه ارسال کنید و وضعیت اسناد ارسال شده را پیگیری کنید.


کل گردش کار خود را ساده کنید و کارایی را افزایش دهید


عملیات فروش: با خودکار کردن فرآیند امضای قراردادهای خود، نرخ برد را بهبود بخشید و زمان چرخه فروش را کاهش دهید. روابط خود را با مشتریان بهبود بخشید. 

منابع و نیروی انسانی: بهبود فرآیندهای استخدام و تعامل با متقاضیان با ارسال فرم های ارزیابی الکترونیکی و قراردادهای کاری.

مالیات و حسابداری / اداری: به راحتی تمام اسناد، فرآیندها و تاخیر در رویه ها را پیگیری کنید. تمام اسناد الکترونیکی همواره تحت مدیریت شما است.

امضا اودو اودوو ایران اودوو فارسی مدیریت فرآیند امضا گردش امضا تاییدیه کارتابل نرم افزار اودو

 #odoo #artadoo #erp #sign   #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #امضا

ماژول‌های مرتبط در اودوو ERP Odoo