کاردکس انبار 

گزارش‌گیری گردش تعدادی و ارزشی کالاها


کاردکس انبار 

گزارش‌گیری گردش تعدادی و ارزشی کالاها


درخواست دمو 

گزارش کاردکس تعداد کالا 


انتخاب انبار و انبارک


گزارش کاردکس ارزش کالا 


انتخاب بازه‌ی زمانی#odoo #artadoo #erp #kardex #kardex_report #inventory #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #کاردکس #کاردکس_انبار #گزارش_انبار

گزارش گردش ورود و خروج کالا


در حالت کلی نرم افزار اودوو Odoo ERP امکان گزارش‌گیری‌های متعدد بر اساس نوع، ارزش کالا و همچنین انبارش فراهم کرده است ،با این حال  گزارشی تحت عنوان رایج کاردکس کالا با مفهوم و فیلدهای مرسوم آن در ایران در اودوو Odoo ERP تعبیه نشده است. پس باتوجه‌به موضوع مطرح شده و در راستای ارتقای سطح کیفی ارائه‌ی خدمات، شرکت آرتادوو ماژولی به نام "کاردکس کالا" را تولید نموده و در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

با کمک این افزونه، امکان گزارش‌گیری بر اساس تعداد یا ارزش کالا در بازه‌های زمانی مشخص در قالب فایل اکسل فراهم شده است، مضاف بر آن که فیلدهای موجود در آن شامل اطلاعاتی مانند شماره رسید، شماره حواله، مقادیر وارد یا صادر از محصول، طرف حساب حواله، ارزش آن‌ها و ... است.

 #odoo #artadoo #erp #kardex #kardex_report #inventory #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #کاردکس #کاردکس_انبار #گزارش_انبار

ایجاد کاردکس


 • امکان انتخاب تاریخ آغاز و تاریخ پایان جهت گزارش‌گیری
 • امکان انتخاب محصول مورد نظر
 • امکان انتخاب انبار مورد نظر
 • امکان انتخاب انبارک (سوله، اتاق، قفسه و ... ) مورد نظر
 • امکان دریافت کاردکس تعدادی کالا
 • امکان دریافت کاردکس ارزشی کالا
#odoo #artadoo #erp #kardex #kardex_report #inventory #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #کاردکس #کاردکس_انبار #گزارش_انبار

اطلاعات کاردکس


 • امکان مشاهده شرکت فعال در صورت چند شرکتی بودن
 • امکان مشاهده نام کالا (محصول نهایی، نیمه ساخته، مواد اولیه)
 • امکان مشاهده بازه‌ی زمانی گزارش
 • شماره رسید
 • شماره حواله
 • طرف حساب حواله
 • مقادیر در ابتدای دوره
 • مقادیر وارده کالا
 • مقادیر صادره کالا
 • ارزش ریالی مقادیر صادره یا وارده
 • مقادیر انتهای دوره‌ی کالا

اودوو فارسی اودوو ایران اودو نرم افزار اودو


   ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo