امور خرید خارجی

ساز و کار فرآیند خرید بین‌المللی

امور خرید خارجی


ساز و کار فرآیند خرید بین‌المللی


درخواست دمو

ثبت وظایف پیش‌فرض


ویرایش وظایف ایجاد شده‌ی خرید خارجی


ایجاد وظایف اتوماتیک


رهگیری وظایف ایجاد شده در مراحل مختلف#odoo #artadoo #erp #purchase_projects #purchase_international #خرید_خارجی #بازرگانی_بین_المللی #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #خرید_خارجی #خرید #اودوو#

تعریف وظایف خرید بین‌المللی


ساز و کار خرید از تامین کننده خارجی (خرید بین المللی) مستلزم طی شدن روالی مشخص با قدم هایی متفاوت از یک خرید داخلی است. از جمله این امور می توان به اقداماتی مانند ثبت سفارش، تهیه ارز، امور ترخیص از گمرک و ... اشاره کرد. آرتادوو افزونه "امور خرید خارجی" را برای پوشش این نیازمندی بر روی نرم افزار اودوو Odoo ERP طراحی و تولید کرده است.

این ماژول امکان تعریف وظایف و اقدامات مختلف مرتبط با خرید خارجی را برای شما فراهم می کند و به محض شروع یک خرید از نوع بین المللی، وظایف از پیش تعریف شده به صورت خودکار به کارشناسان مسئول آن تخصیص داده می شود تا با پیشبرد این وظایف، فرایند خرید نهایی شود.


#odoo #artadoo #erp #purchase_projects #purchase_international #خرید_خارجی #بازرگانی_بین_المللی #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #خرید_خارجی #خرید #اودوو#

ایجاد وظایف مرتبط با خرید خارجی

 • امکان تعریف وظایف پیش فرض مرتبط با خرید خارجی
 • امکان تعیین کارشناسان مسئول هر وظیفه در خرید خارجی
 • امکان تعیین نوع خرید (مبتنی بر کشور تامین کننده) در زمان ایجاد پیش‌فاکتور خرید
 • ایجاد اتوماتیک وظایف مرتبط با خریدهای خاص با توجه به تنظیمات سیستم
 • امکان مشاهده‌ی لیست وظایف مرتبط با هر سفارش خرید
مدیریت وظایف خرید خارجی

 • امکان تعریف وظایف پیش فرض مرتبط با خرید خارجی
 • امکان تعیین کارشناسان مسئول هر وظیفه در خرید خارجی
 • امکان تعیین نوع خرید (مبتنی بر کشور تامین کننده) در زمان ایجاد پیش‌فاکتور خرید
 • ایجاد اتوماتیک وظایف مرتبط با خریدهای خاص با توجه به تنظیمات سیستم
 • امکان مشاهده‌ی لیست وظایف مرتبط با هر سفارش خرید

اودوو فارسی اودوو ایران بازرگانی بین المللی odoo iran بازرگانی خارجی اودوو فارسی نرم افزار اودو


#odoo #artadoo #erp #purchase_projects #purchase_international #خرید_خارجی #بازرگانی_بین_المللی #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #خرید_خارجی #خرید #اودوو

ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo ERP
#odoo #artadoo #erp #purchase_projects #purchase_international #خرید_خارجی #بازرگانی_بین_المللی #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #خرید_خارجی #خرید #اودوو #ساعت_کارکرد #پروژه #خرید #projects #timesheet
ساعت کارکرد