تقویم شمسی

بهره‌مندی از تقویم شمسی در تمامی ماژول های اودوو


تقویم شمسی

بهره‌مندی از تقویم شمسی در تمامی ماژول های اودوو


درخواست دمو 

انتخاب تقویم شمسی برای هر کاربر به طور مستقل


برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و تنظیم جلسات با تقویم شمسی


فیلتر و گروه‌بندی بر اساس تاریخ شمسیقابل استفاده در داشبوردها، گزارشات و خروجی‌ها #odoo #artadoo #erp #calendar #persian_calendar #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی#

تاریخ شمسی در اودوو


با توجه به استفاده‌ی پیش‌فرض کاربران ایرانی از تقویم شمسی جهت امور روزمره کسب و کار، نیاز است امکان استفاده از این تقویم و به‌ تبع آن تغییرات مقتضی در اودوو مورد توجه قرار گیرد. در حالت کلی اودوو امکان استفاده از تقویم میلادی را برای همه‌ی کاربران مدنظر قرار داده است، اما از آنجایی‌که شرکت‌ها و مخاطبان ایرانی نیازمند تقویم شمسی برای راهبری برنامه‌های خود هستند، آرتادوو ماژولی تحت عنوان "تقویم شمسی" را طراحی و در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

 #odoo #artadoo #erp #calendar #persian_calendar #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی#

منطبق بر نیاز شما

 • امکان انتخاب تقویم شمسی برای هرکدام از کاربران به صورت مستقل
 • عدم وابستگی تقویم شمسی به زبان فارسی
 • بهره مندی از تقویم شمسی در ماژول گاه‌شمار
 • بهره مندی از تقویم شمسی در نماهای مرتبط با تاریخ
 • بهره مندی از تقویم شمسی در گزارش‌های مرتبط با تاریخ
 • بهره مندی از تقویم شمسی در داشبوردها #odoo #artadoo #erp #calendar #persian_calendar #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی#

یکپارچه با ماژول‌ها اودوو


 • تنظیم برنامه‌ریزی‌های خرید، فروش، تولید، نگه‌داری، پروژه، کیفیت و ... با تاریخ شمسی
 • قابلیت اضافه‌کردن فیلتر بر اساس تاریخ شمسی در تمامی ماژول‌ها
 • قابلیت اضافه‌کردن دسته بندی در جستجوها بر اساس تاریخ شمسی در تمامی ماژول‌ها
 • تطبیق اسناد حسابداری با تقویم شمسی #odoo #artadoo #erp #calendar #persian_calendar #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی#

گزارشات و خروجی

 • قابلیت تهیه خروجی و ورودی اکسل در برنامه با تاریخ شمسی
 • قابلیت نصب بر روی ورژن‌ها و نسخه‌های منتشر شده اودو تا نسخه 16

 تقویم ایرانی اودوو فارسی اودوو ایرانی اودو odoo iran نرم افزار اودو

   ماژول های مرتبط در اودوو Odoo