درخواست پرداخت

ثبت، برنامه‌ریزی و مدیریت درخواست‌های پرداخت در وجه ذینفعان

 

درخواست پرداخت


ثبت، برنامه‌ریزی و مدیریت درخواست‌های پرداخت در وجه ذینفعان


درخواست دمو 

درخواست پرداخت خرید، حقوق، هزینه و توافقات خرید


تنظیم زنجیره تاییدات بر اساس هر کاربر

 

مدیریت و برنامه‌ریزی گروهی درخواست‌های پرداخت
تعیین سطوح دسترسی هر کاربر

#odoo #artadoo #erp #cheque #payment_request #money_request  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو # #درخواست_پرداخت #درخواست _وجه

مدیریت آسان پرداخت‌ها


غالبا به منظور پرداخت وجوه مانند پیش پرداخت خرید در وجه تامین کنندگان، نیاز است گردش کار مشخصی در شرکت یا سازمان طی شود تا به واسطه این فرایند، نه تنها مرجع و علت پرداخت در سیستم مشخص باشد بلکه برنامه ریزی صف پرداخت (مدیریت جریان نقدینگی) و چگونگی پرداخت (نقد، چک مدت دار، کارشناس مسئول) قابل انجام شود.

ماژول درخواست پرداخت آرتادوو، که بر روی نرم افزار اودوو Odoo ERP طراحی شده است، این امکان را فراهم می‌کند تا کاربران مجاز اقدام به ثبت درخواست‌های پرداخت نمایند و نهایتا با اخذ تاییدات مختلف، امکان برنامه ریزی و پرداخت در سیستم شکل گیرد.

#odoo #artadoo #erp #cheque #payment_request #money_request  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو # #درخواست_پرداخت #درخواست _وجه

ثبت درخواست پرداخت


 • امکان ایجاد درخواست پرداخت برای مقوله هایی مانند خرید / حقوق / هزینه / توافقات خرید/ متفرقه
 • امکان انتخاب مرجع درخواست برای هر نوع از پرداخت (سفارش خرید مرجع، هزینه مرجع، ... )
 • امکان اعلام مبلغ درخواستی، واحد ارزی (ریال، دلار، یورو و ...) پرداخت
 • امکان انتخاب تاریخ سررسید پرداخت
 • امکان انتخاب فرد یا کمپانی دریافت‌کننده (حساب بانکی فرد انتخاب شده)
 • امکان ضمیمه‌کردن توضیحات لازم و دلیل درخواست مبلغ

 #odoo #artadoo #erp #cheque #payment_request #money_request  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو # #درخواست_پرداخت #درخواست _وجه

تنظیمات و سطوح دسترسی​


 • امکان تنظیم زنجیره تاییدات مبتنی بر کاربر درخواست کننده
 • امکان ویرایش، تایید یا رد درخواست در امور مالی سازمان
 • امکان تعیین مسئول پرداخت، روش پرداخت (یکباره، جز به جز)
 • امکان تعیین بانک/ صندوق مربوطه برای پرداخت #odoo #artadoo #erp #cheque #payment_request #money_request  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو # #درخواست_پرداخت #درخواست _وجه

مدیریت درخواست‌ها


 • امکان مدیریت درخواست‌های پیش‌نویس در منوی در انتظار ثبت
 • امکان مدیریت درخواست‌های ثبت شده در منوی انتظار تأیید
 • امکان مدیریت درخواست‌های تأیید شده در منوی در انتظار برنامه‌ریزی
 • امکان مدیریت درخواست‌های برنامه‌ریزی‌شده در منوی در انتظار پرداخت
 • امکان انجام عملیات گروهی "تأیید"، "برنامه‌ریزی "
 • امکان انجام عملیات گروهی تأیید

اودوو فارسی نرم افزار اودو

اودوو فارسی اودوو ایران

       ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo