حقوق و دستمزد


محاسبه‌ی حقوق و دستمزد کارکنان منطبق با قوانین و مقررات ایران


مالیات حقوق و بیمه

محاسبه‌ی حقوق و دستمزد کارکنان منطبق با قوانین و مقررات ایران


درخواست دمو 

تنظیم قواعد موثر در محاسبه


ایجاد الگوهای پیش‌فرض اسناد حسابداری


ثبت پارامترهای موثر در محاسبه


ایجاد خروجی و گزارشات پیش‌فرض مورد نیاز #odoo #artadoo #erp #salary #employee_salary #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #حقوق#حقوق_و_دستمزد #

ثبت قواعد حقوق و دستمزد منطبق با اصول سازمان‌های ایرانی


قواعد حقوق و مزایا در هر کشور تابع قوانین و مقررات خاص آن کشور است و بالطبع در ایران نیز الزاماتی در خصوص روش‌ها و جزئیات محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان وجود دارد. بدیهی است این الزامات و خروجی‌های موردنیاز برای سازمان‌های دولتی ایران، به صورت پیش‌فرض در اودوو وجود ندارد. به همین دلیل و به‌منظور پوشش نیازمندی‌های مشتریان برای استفاده از ماژول حقوق اودوو، آرتادوو ماژول سفارشی‌سازی شده حقوق و دستمزد برای جامعه هدف ایران طراحی و به بازار ارائه کرده است. با استفاده از این ماژول قابلیت‌های متعددی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا با آسودگی خاطر امور کارگزینی و محاسبات حقوق و دستمزد خود را در اودوو پیش ببرند.


 #odoo #artadoo #erp #salary #employee_salary #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #حقوق#حقوق_و_دستمزد #

ثبت اطلاعات تکمیلی مورد نیاز


امکان تعریف اقلام اطلاعاتی کامل برای کارمندان

 • اطلاعات هویتی
 • اطلاعات بیمه
 • سوابق همکاری
 • نوع عضویت
 • تأهل، نظام‌وظیفه و...
 #odoo #artadoo #erp #salary #employee_salary #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #حقوق#حقوق_و_دستمزد #

ثبت قواعد موثر


 • امکان تعریف لیست خانوار و افراد تحت تکفل کارمندان
 • امکان تعریف انواع حکم / قرارداد
 • امکان تعریف انواع پارامترهای حکمی / قراردادی
 • امکان تنظیم مقادیر پیش‌فرض برای پارامترهای حکمی
 • امکان تنظیم رابطه بین اقلام حکمی و مدل‌های حقوق
 • امکان تعریف انواع پارامترهای ورودی (خروجی سایر سیستم‌ها)
 • امکان تعریف الگوی بارگذاری فایل‌ها
 • امکان بارگذاری فایل‌های ورودی مبتنی بر الگوهای تعریف شده
 • امکان تنظیم جداول پلکانی مالیات
 • امکان محاسبه پارامترهای مالیات / عیدی / ذخیره به روش سالانه (علی‌الحساب)
 #odoo #artadoo #erp #salary #employee_salary #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #حقوق#حقوق_و_دستمزد #

ایجاد الگوی اسناد حسابداری متناظر با حقوق


 • حساب بدهکار / بستانکار
 •  مراکز هزینه / حساب‌های تحلیلی
 • طرف حساب اقلام فیش / حساب‌های هزینه
 • سند تجمیعی به‌ازای انواع حساب
 • سند تجمیعی به‌ازای مراکز هزینه


 #odoo #artadoo #erp #salary #employee_salary #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #حقوق#حقوق_و_دستمزد #

تهیه خروجی و گزارشات


 • امکان تهیه خروجی‌های مالیات حقوق
 • امکان تهیه خروجی‌های کارکنان و کارگاه بیمه تأمین اجتماعی
 • امکان تهیه گزارشات خروجی مبتنی نوع اقلام حقوق
  • مزایا
  • کسورات
  • سایر متغیرها
  • خالص پرداختی

  قوانین حقوق اودوو ایران اودوو فارسی odoo iran نرم افزار اودو


      ماژول های مرتبط در اودوو Odoo