ارزیابی دوره‌ای


رضایت سنجی برنامه ریزی شده از تامین‌کنندگان، مشتریان و کارمندان
 

ارزیابی دوره‌ای


رضایت سنجی برنامه ریزی شده از تامین‌کنندگان، مشتریان و کارمندان
 


درخواست دمو 

ثبت برنامه‌ی نظرسنجی دوره‌ای


ثبت برنامه‌ی ارسال اتوماتیک پیامک​


محدودسازی دامنه‌ی ارسال


گزارش‌گیری از نتایج نظرسنجی‌ها #odoo #artadoo #erp #salary #schedule_survey #survey #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی ##نظرسنجی دوره_ای #ارزیابی_دوره‌ای

نظرسنجی‌های دوره‌ای از جامعه هدف


نظرسنجی یا رضایت سنجی از مخاطبین، خواه تامین کننده یا مشتری باشند و خواه کارمندان سازمان، امری متداول است که در حالت کلی اودوو امکان تنظیم و ارسال فرم‌های نظرسنجی را برای این منظور ارائه کرده است، اما این قابلیت صرفاً به صورت دستی توسط کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد و فرم‌های نظرسنجی به صورت خودکار و زمانبندی شده ارسال نمی‌شوند. به علاوه امکان تعیین جامعه هدف مرتبط با هر فرم میسر نیست.

افزونه "نظرسنجی دوره ای" آرتادوو امکان ایجاد جامعه هدف معنادار برای ارسال برنامه‌ریزی‌شده‌ی نظرسنجی فراهم نموده است. به عبارت دیگر قالبیت تنظیم موارد و موضوعات مورد نیاز ارسال فرم نظرسنجی و همچنین مخاطب مرتبط با آن برای کاربر سیستم فراهم است.


 #odoo #artadoo #erp #salary #schedule_survey #survey #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی ##نظرسنجی دوره_ای #ارزیابی_دوره‌ای

ایجاد برنامه‌ی نظرسنجی‌های دوره‌ای

 

 • تعریف برنامه‌ی نظرسنجی برای تامین‌کنندگان
 • تعریف برنامه‌ی نظرسنجی برای کارمندان
 • تعریف برنامه‌ی نظرسنجی برای مشتریان

 #odoo #artadoo #erp #salary #schedule_survey #survey #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی ##نظرسنجی دوره_ای #ارزیابی_دوره‌ای

دامنه‌ی محدود ساز ارسال نظرسنجی


 • امکان انتخاب مدل جهت محدودسازی ارسال نظرسنجی
 • امکان انتخاب فیلد مدل جهت محدودسازی ارسال نظرسنجی
 • امکان ایجاد شرط جهت محدود کردن افراد دریافت‌کننده نظرسنجی
 • امکان همپوشانی چند شرط به صورت هم‌زمان
 • امکان انتخاب مدل فرعی جهت ایجاد محدودیت بیشتر در مدل برای رسیدن به نتیجه‌ی دقیق‌تر
 • امکان انتخاب فیلد در مدل فرعی جهت ایجاد محدودیت بیشتر در مدل برای رسیدن به نتیجه‌ی دقیق‌تر
 #odoo #artadoo #erp #salary #schedule_survey #survey #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی ##نظرسنجی دوره_ای #ارزیابی_دوره‌ای

برنامه ریزی ارسال


 • امکان ایجاد بازه‌ی زمانی ارسال برای مثال هر ماه یا هر دو هفته و...
 • امکان تنظیم تعداد تکرار در راستای برنامه ایجاد شده برای مثال تا سه ماه به صورت هفتگی

پرسشنامه پراودوو نرم افزار اودوسش نامه پرسشنامه آنلاین اودوو ایران اودوو فارسی اودو

نرم افزار اودو پرسشنامه اودوو

ماژول های مرتبط در اودوو Odoo