نگه‌داری و تعمیرات پیشرفته

مدیریت کارآمد برنامه نگه‌داری و تعمیرات ماشین آلات

تعمیر و نگه‌داری پیشرفته

مدیریت کارآمد برنامه تعمیر و نگه‌داری ماشین آلات


درخواست دمو 

ثبت انوع تجهیزات


ایجاد دسته‌بندی  تجهیزات


ثبت انواع وضعیت تجهیزات


 ایجاد درخت‌واره‌‌ی تجهیزات#odoo #artadoo #erp #maintenance #product #maintenance_pro #maintenance_extension #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #تعمیر_و_نگه_داری #تعمیر_و_نگه_داری_پیشرفته

توسعه‌ی ویژگی‌های ماژول تعمیر و نگه‌داری


پیاده سازی سیاست های کنترل، تعمیر و نگه‌داری تجهیزات در شرکت های مختلف، مستلزم در اختیار داشتن ابزاری کارآمد در این حوزه است. اودوو Odoo ERP به عنوان یک بسته جامع نرم افزاری ماژولی تحت عنوان "تعمیر و نگهداری" تدارک دیده است اما واقعیت آنست برای پوشش نیازمندی های متنوع در راستای یک تعمیر و نگهداری همه جانبه و خودکار در یک سایت تولیدی یا انبارشی، به ماژولی عمیق تر و جامع تر نیاز خواهید داشت.

آرتادوو با شناسایی قابلیت های کلیدی مورد نیاز در سازمان های مختلف، ماژولی را بروی بستر اودوو Odoo ERP طراحی و تولید کرده است که اموری مانند برنامه ریزی دوره ای تعمیرات پیشگیرانه، بازه های زمانی متفاوت بنا به ماهیت تجهیزات، وضعیت تجهیزات، کارشناسان مسئول و چالش های دیگر را مدیریت می کند.


#odoo #artadoo #erp #maintenance #product #maintenance_pro #maintenance_extension #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #تعمیر_و_نگه_داری #تعمیر_و_نگه_داری_پیشرفته

مدیریت تجهیزات


 • امکان ایجاد انواع تعمیر و نگه‌داری
 • امکان ایجاد انواع وضعیت تجهیزات
 • امکان ایجاد دسته‌بندی تجهیزات نیازمند تعمیر و نگه‌داری
 • امکان ایجاد دنباله برای تجهیزات#odoo #artadoo #erp #maintenance #product #maintenance_pro #maintenance_extension #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #تعمیر_و_نگه_داری #تعمیر_و_نگه_داری_پیشرفته

زمان‌بندی نگه‌داری و تعمیرات

 • امکان نمایش درختواره تجهیزات زیرمجموعه هر تجهیز در برگه‌های اطلاعاتی
 • امکان ثبت تایم شیت در بازدیدهای مختلف
 • امکان برنامه ریزی دوره ای (روزانه، هفتگی، ماهانه ... ) به ازای هر نوع از تعمیرات
 • امکان تعریف پروژه مشخص برای نگهداری یک نجهیز خاص
 • امکان تعریف وظیفه مشخص برای نگهداری یک نجهیز خاص
 • امکان مشاهده برنامه نگهداری فصلی، سالانه از منظر تقویم نگهداری و تعمیرات
 • امکان تنظیم رویدادهای اطلاع رسانی خودکار در بازه های زمانی پیش از موعد نگهداری
اطلاعات تکمیلی ثبت تجهیزات


 • شماره سریال
 • تجهیز بالادستی
 • ،محصول متناظر
 • دپارتمان مرتبط
 • کارمند مسئول
 • پروژه متناظر
 • نوع نگهداری
 • اولین بازدید پیش رو و ...

اودو اودوو فارسی اودوو ایران نگه داری و تعمیرات نگهداری و تعمیرات نرم افزار اودو

 

#odoo #artadoo #erp #maintenance #product #maintenance_pro #maintenance_extension #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #تعمیر_و_نگه_داری #تعمیر_و_نگه_داری_پیشرفته

   ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo