مرخصی

مدیریت فرآیند درخواست و تایید مرخصی


 

مرخصی

مدیریت فرآیند درخواست و تایید مرخصی


درخواست دمو 

رابط کاربری جذاب وکاربرپسند


اعلان خودکار به مدیران تایید کننده


مشاهده مرخصی‌ها در نمای گانت و تقویمتعریف انواع مختلف مرخصی مدیریت مرخصی‌ها و تخصیص‌هاگزاشات پیشرفته، داشبورد و تهیه خروجی#odoo #artadoo #erp #time_off  #payslip #employee  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #مرخصی

مدیرت مرخصی کارمندان


تعطیلات کارمندان خود را پیگیری کنید

روزهای مرخصی که هر کارمند درخواست نموده است را مشاهده کنید. کارمندان درخواست های خود را ایجاد می کنند و مدیران آنها را تایید می کنند، همه اینها تنها با چند کلیک امکانپذیر است.

مدیران در یک نمای کامل کل مرخصی های تیم خود را می بینند تا بتوانند تیم را به خوبی سازماندهی کنند و به راحتی توزیع وظایف را در غیاب اعضای تیم پیش بینی کنند.

#odoo #artadoo #erp #time_off  #payslip #employee  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #مرخصی

تایید یا عدم تایید درخواست‌ مرخصی

به تمام درخواست های مرخصی کارمندان خود رسیدگی کنید

به کارمندان اجازه دهید درخواست های مرخصی خود را ثبت کنند و مدیران برای هر درخواست جدید از طریق ایمیل مطلع شوند. تصمیم بگیرید که درخواست‌ها را تایید یا رد کنید، و یک یادداشت برای ارائه توضیحات در مورد عدم تایید درخواست کارمندان اضافه کنید.#odoo #artadoo #erp #time_off  #payslip #employee  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #مرخصی

دریافت گزارش برای برنامه ریزی آینده


ابزار گزارش گیری ساده

با یک کلیک می توانید برای هر درخواست مرخصی با جزئیات نوع درخواست، کارمند، دپارتمان و حتی برای کل شرکت، گزارش ایجاد کنید. آماری از مرخصی ها دریافت کنید و برای آینده برنامه ریزی کنید تا مطمئن شوید بهره وری را در بالاترین سطح خود نگه دارید.

مرخصی مرخصی ساعتی اودو اودوو ایران اودوو فارسی odoo iran ثبت مرخصی نرم افزار اودو

 

ماژول‌های مرتبط در اودوو ERP odoo
 #odoo #artadoo #erp #time_off  #payslip #employee  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #مرخصی #کارمندان #حقوق_و_دستمزد
کارمندان