استخداممدیریت فرآیند جذب نیروی کار

 

استخدام


مدیریت فرآیند جذب نیروی کار


درخواست دمو 

مدیریت و سازماندهی مشاغل و درخواست‌های شغلی


سفارشی سازی مراحل جذب نیرو و مصاحبه‌کنندگان


ثبت اطلاعات مرتبط با جلسه‌ی مصاحبه


مدیریت مسیرهای دریافت رزومه از متقاضیان


بایگانی اسناد دریافت شده از متقاضیان 


اولویت بندی رزومه‌ها و افراد#odoo #artadoo #ERP #recruitment اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #جذب_استخدام#

ایجاد موقعیت‌های شغلی


تعریف موقعیت‌های شغلی موجود در سازمان با ویژگی‌های افراد متناسب با آن جایگاه:

  • دپارتمان مربوطه
  • موقعیت جغرافیایی مورد نظر برای حضور کارمند
  • تعداد کاربران فعلی این جایگاه شغلی
  • تعداد افراد مورد نیاز در این جایگاه
  • فرد مسئول مصاحبه
  • شرح نیازمندی جایگاه شغلی
  • شرح ویژگی‌های فرد متقاضی
#odoo #artadoo #ERP #recruitment اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #جذب_استخدام#

انتشار موقعیت شغلی و دریافت رزومه از مسیرهای متفاوت


اودوو علاوه بر امکان انتشار درخواست جذب نیروی کار بر روی سایت سازمان، امکان دریافت رزومه‌های معتبر از منابع دیگر همچون لینکدین را فراهم آورده است.

از طرف دیگر در درخواست‌های مصاحبه‌ی ایجاد شده، امکان دسته‌بندی آن ها بر اساس کانال‌های دریافت آن‌ها وجود دارد. این امکان می‌تواند خدمتی پرکاربرد جهت برنامه‌ریزی‌های آتی سازمان‌ها در خصوص مدیریت فرآیند جذب کارمند باشد.

#odoo #artadoo #ERP #recruitment اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #جذب_استخدام#

مدیریت فرآیند مصاحبه در سازمان


هر مجموعه می‌تواند با توجه به نیازهای خود مراحل اختصاصی جهت فرآیند جذب نیرو را داشته باشد. اودوو با آگاهی نسبت به این موضوع امکان تعریف مراحل مختلف برای کاربران را فراهم کرده است. بدین معنی که گردش کار تایید با رد یک رزومه، یا فرآیند مصاحبه در هر مجموعه قابل تعریف و ویرایش می‌باشد.#odoo #artadoo #ERP #recruitment اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #جذب_استخدام#

ثبت اطلاعات مرتبط با هر جلسه‌ی استخدام


با توجه به ویژگی‌های رزومه‌ی افراد یا خواست‌ها و نیازهای متقاضیان در جلسات، کاربر مصاحبه کننده می‌تواند فرم اطلاعات مرتبط با درخواست را تکمیل نماید و نظر خود در خصوص ایشان را ثبت کند.

با این ویژگی، امکان تصمیم‌گیری در خصوص جذب یا رد افراد در پایان فرآیند سهل‌تر می‌نماید. 

اودوو فارسی اودوو ایران odoo iran recruitment  نرم افزار اودو

 

ماژول‌های مرتبط در اودوو ERP odoo