درخواست کالا


ثبت درخواست ملزومات و طی کردن فرآیند تا تحویل کالا به کارمند متقاضی

درخواست کالا


ثبت درخواست ملزومات و طی کردن فرآیند تا تحویل کالا به کارمند متقاضی


درخواست دمو 

تنظیم قوانین بازدارنده درخواست


تعیین مدیر تایید کننده گروه‌های کالایی


تعیین سطوح دسترسی و مدیریت


ایجاد حواله‌های کالا، یک و چندمرحله ای#odoo #artadoo #erp #product_request #product #request #equipment #equipment_request #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #درخواست_کالا #درخواست #تجهیزات

تخصیص کالا و تجهیزات درخواستی


تخصیص و تحویل ملزومات (کالا / قطعه) به کارمندان با توجه به ویژگی کالا یا شرایط کارمندان امری متداول در بسیاری از مجموعه هاست. در این راستا شرکت آرتادوو افزونه‌ای را بر روی نرم افزار اودوو Odoo ERP طراحی کرده است که به کمک آن کارکنان سازمان می توانند بابت ملزومات و اقلام مورد نیاز خود درخواستی در سیستم ثبت نمایند و پس از طی شدن گردش کار مقتضی (روال تاییدات، کنترل موجودی انبار، سقف مجاز درخواست)، نهایتا کالای مورد نیاز توسط کارشناسان انبار به کارمند متقاضی تحویل داده می شود.

 #odoo #artadoo #erp #product_request #product #request #equipment #equipment_request #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #درخواست_کالا #درخواست #تجهیزات

ثبت درخواست


 • امکان ایجاد درخواست کالا برای کابران مجاز
 • امکان تنظیم انبارهای مبدا برای تحویل ( به تفکیک کالا)
 • امکان تنظیم واحد مقصد (دپارتمان / ساختمان / انبارک) برای اقلام درخواستی 
 • امکان ویرایش، تایید یا رد درخواست در زنجیره تاییدات
 • امکان رهگیری درخواست‌های ثبت شده از لحظه ایجاد درخواست تا تحویل کالا
 • مشاهده درخواست‌های در انتظار ثبت
 • مشاهده درخواست‌های در انتظار تأیید مدیر
 • مشاهده درخواست‌های در انتظار تأیید
 • مشاهده درخواست‌های در انتظار تحویل
 #odoo #artadoo #erp #product_request #product #request #equipment #equipment_request #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #درخواست_کالا #درخواست #تجهیزات

مدیریت فرآیندها


 • امکان مدیریت مراحل تاییدات برای نهایی شدن درخواست
 • امکان مدیریت تحویل کالا مبتنی بر دسته بندی کالاها
 • امکان مدیریت تحویل کالا مبتنی بر دپارتمان درخواست دهنده
 • امکان مدیریت تحویل کالا مبتنی بر کارمند درخواست دهنده
 • امکان مدیریت تحویل کالا مبتنی سقف مجاز به ازای هر کالا
 • امکان تعیین کارشناس گروه های کالایی برای تأیید درخواست ها
 #odoo #artadoo #erp #product_request #product #request #equipment #equipment_request #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #درخواست_کالا #درخواست #تجهیزات

ایجاد قوانین بازدارنده


 • امکان تنظیم قوانین بازدارنده برای ثبت درخواست‌های بیش از سقف مجاز
 • امکان تعیین بازه های زمانی مجاز
 • امکان تعیین قوانین بازدارنده بر روی کالا، دسته‌ی محصول، کارمند و یا دپارتمان خاص

 اودوو فارسی اودوو ایران اودو کارمند پرسنل نرم افزار اودو

   ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo