درخواست وام

مدیریت فرآیند پرداخت وام به کارمندان و بازپرداخت اقساط

 

درخواست وام

مدیریت فرآیند پرداخت وام به کارمندان و بازپرداخت اقساط


درخواست دمو 

ثبت انواع وام و قواعد مرتبط با هرکدام

ثبت فرآیند و گردش‌کار مرتبط با تایید وام

ثبت درخواست دریافت وام با شرایط متنوع
ثبت اتوماتیک اقساط و کسورات در فیش حقوقی


 #odoo #artadoo #erp #loan_request #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو وام #درخواست_وام #درخواست وجه

مدیریت گردش‌کار درخواست انواع وام و بازپرداخت آن


اعطای وام و ارائه تسهیلات به کارمندان در بسیار از شرکت‌ها و سازمان‌ها امری رایج است. آرتادوو با شناسایی این نیازمندی، ماژولی برای این موضوع بر روی اودوو Odoo ERP طراحی و تولید کرده است که به‌واسطه آن می‌توان انواع وام‌های قابل‌ارائه به کارمندان، گردش کاری ثبت درخواست تا اعطای وام و نهایتاً روش‌های بازپرداخت وام را مدیریت نمود. بازپرداخت وام می‌تواند در قالب اقساط دوره‌ای با قابلیت کسر از فیش حقوق کارکنان یا بازپرداخت مستقیم توسط ایشان (بدون کسر از حقوق) صورت گیرد. بدیهی است خودکار شدن اعمال اقساط در فیش‌های حقوقی باعث افزایش کارایی و کاهش زمان لازم برای انجام امور مالی جهت درج در اسناد حسابداری خواهد شد.


 #odoo #artadoo #erp #loan_request #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو وام #درخواست_وام #درخواست وجه

ثبت قواعد مرتبط با وام


 • امکان تعریف انواع وام قابل اعطا به پرسنل
  • وام‌های ضروری
  • مساعده
  • وام‌های بانکی
 • امکان تنظیم اقلام کلیدی بر روی انواع وام (مبلغ، تعداد اقساط)
 • امکان تنظیم الگوی اسناد مالی بر روی انواع وام
 • امکان تنظیم محدودیت‌های مقتضی بر روی انواع وام (تعداد وام در جریان)
 • امکان تنظیم نرخ سود و دوره بازپرداخت به‌ازای انواع وام #odoo #artadoo #erp #loan_request #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو وام #درخواست_وام #درخواست وجه

ثبت درخواست وام


 • امکان ثبت درخواست وام توسط کارمندان  
 • امکان تنظیم مبلغ وام و اقساط دلخواه توسط کارمند
 • امکان تنظیم تاریخ شروع اقساط برای بازپرداخت
 • امکان تنظیم گردش کار و فرایند اخذ تأییدیه‌ها از ذینفعان
 #odoo #artadoo #erp #loan_request #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو وام #درخواست_وام #درخواست وجه

بازپرداخت وام


 • امکان اعمال کسورات مرتبط با اقساط در فیش‌های حقوق
 • امکان مشاهده و رهگیری در خواست وام از لحظه ایجاد تا تسویه
 • امکان مشاهده مانده وام به‌ازای هر درخواست
 • امکان مشاهده جزئیات کسورات انجام شده به تفکیک فیش‌های حقوقی کسر شده

اودو اودوو فارسی وام کارمندی اودوو ایران اودوو کارمندان وام کارمندان نرم افزار اودو

   ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo