گزارش معاملات فصلی

خروجی های مرتبط با معاملات فصلی منطبق بر قواعد سازمان مالیات


 

گزارش معاملات فصلی

خروجی های مرتبط با معاملات فصلی منطبق بر قواعد سازمان مالیات


درخواست دمو 

ایجاد خروجی مورد نیاز سازمان مالیاتی کل کشور


ایجاد خروجی به همراه سرفصل کامل


ایجاد خروجی منطبق با عملکردهای مدنظر شرکت‌ها


ایجاد خروجی منطبق با تقویم شمسی#odoo #artadoo #erp #seasonal-transactions-report  #اودوو_فارسی #اودو #آرتادوو #اودوو #آرتادو #اودوو_فارسی #اودوو_ایرانی #اودو #سامانه_مودیان_مالیاتی #مالیات #مودیان

ایجاد فایل خروجی معاملات فصلی منطبق با قواعد مورد نیاز


به‌موجب الزامات حاکمیتی و قوانین بالادستی، شرکت‌ها و اشخاص فعال حقوقی موظف به تنظیم و ارائه گزارش معاملات فصلی خود در هر دوره می‌باشند. با توجه به توضیح ارائه شده، آرتادوو قابلیتی برای مشتریان خود بر روی نرم‌افزار اودوو Odoo ERP فراهم نموده است تا بتوانند در دوره‌های مقتضی به‌راحتی خروجی‌های مورد نظر را تهیه و در اختیار سازمان‌های ذینفع قرار دهند.

از جمله قابلیت‌های افزونه "معاملات فصلی" آرتادوو می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد. 

  • خروجی فایل اکسس مبتنی بر الگوی تعریف شده سازمان مالیات
  • امکان تهیه خروجی با سرفصل‌های کامل
  • امکان تهیه خروجی مبتنی بر عملکرد شرکت، خرید / فروش / صادرات / واردات و...
  • پوشش چالش‌های تقویم شمسی در تهیه خروجی‌ها

اودوو فارسی اودوو ایران نرم افزار اودو حسابداری اودوو

 


       ماژول‌های مرتبط در اودوو Odoo