روش‌های تولید سفارش خرید خودکار در اودوو (odoo automatic purchase order)

سفارش خودکار خرید اودوو

یکی از نیازهای ضروری در سیستم‌های ERP تولید خودکار سفارشات خرید و تولید در زمان لازم است. لذا سیستم‌های ERP مختلف هر یک به شکلی سعی در طراحی مناسب این نیازمندی داشته‌اند. در نرم افزار ERP متن باز و قدرتمند odoo نیز این موضوع به خوبی دیده شده و به اجرا درآمده است. در این مقاله سعی داریم چند مورد از روش‌هایی که در odoo می‌توانیم سیستم را برای ایجاد خودکار سفارشات خرید تنظیم نماییم، معرفی کنیم.

۱. استفاده از Reordering Rule یا قوانین سفارش‌گذاری مجدد

متداولترین روش برای اینکه Odoo در برهه‌های زمانی مختلف بطور خودکار برای یک محصول خریدنی (از نوع Can be Purchased)، سفارش خرید (Purchase Order) ایجاد نماید، استفاده از امکان Reordering Rules است. بدین منظور باید ابتدا در مسیرهای ((Routes مربوط به عملیات Operations)) یک محصول، حالت Buy را فعال نموده و سپس از طریق Reordering Rules، یک قاعده جدید را ایجاد کرده و حداقل و حداکثر مقدار برای محصول را تعیین نمود. بدین ترتیب با توجه به Schedule تعریف شده برای کنترل موجودی، در مقاطع زمانی منظم مقدار محصول در انبار کنترل شده و چنانچه به کمتر از حداقل مقدار تنظیم شده برسد، نرم‌افزار سفارش خرید به اندازه‌ای صادر می‌کند که موجودی محصول را (با توجه به موجودی فعلی) به حداکثر مقدار تعیین شده آن برساند. شایان ذکر است که این مورد برای محصولات غیرخریدنی و از نوع فقط Manufacture هم صادق است. بدین صورت که چنانچه برای این دسته از محصولات نیز Reordering Rules تعریف کنیم، در بازه‌های تعریف شده برای کنترل موجودی، چنانچه مقدار محصول در انبار به کمتر از حداقل مقدار تعیین شده برسد، سفارش تولیدی به منظور رساندن موجودی به حداکثر مقدار آن صادر خواهد شد.

2. استفاده از Make To Order یا تولید بر مبنای سفارش

روش دوم برای ثبت سفارش خودکار خرید، شبیه روش اول است. با این تفاوت که برای یک محصول خریدنی، به همراه حالت Buy حالت Make to Order را هم فعال می‌نماییم. بدین ترتیب هر بار که سفارش فروشی دریافت کنیم، نرم افزار به طور خودکار سفارش خریدی برای این محصول ایجاد می‌نماید. به علاوه چنانچه Reordering Rules هم تعریف کرده باشیم، مانند مورد 1 پس از کنترل موجودی چنانچه مقدار محصول به حداقل آن برسد، یک سفارش خرید جدید هم ایجاد خواهد شد.

۳. استفاده از کیت در ساختار محصول (BOM)

روش سوم این است که نوع محصولی که در BOM خود از یک محصول خریدنی از نوع Buy استفاده می‌کند را از نوع Kit تعیین نماییم (در صفحه BOM محصول مادر). در این صورت هر زمانی که یک سفارش فروش برای محصول مادر داشته باشیم، به طور خودکار یک سفارش خرید برای محصول فرزند تعریف خواهد شد. البته باید توجه داشت که ابتدا بایستی برای محصول فرزند یک فروشنده (Vendor) در صفحه محصول مربوطه تعریف نمود. این قابلیت، نقش مهمی در جلوگیری از فراموش کردن قراردادن سفارش خرید برای قطعات یک Kit توسط مدیر تولید یا مسئول مربوطه هنگام دریافت یک سفارش فروش جدید را دارد.

روش‌های تولید سفارش خرید خودکار در اودوو (odoo automatic purchase order)
آرتادوو 1397/05/10
ورود to leave a comment
Get the anti-fraud certification with Odoo
دریافت گواهینامه ضد اختلاس توسط odoo